Splošni pogoji uporabe in varovanje zasebnosti

Varovanje zasebnosti

Spletna stran www.anjabas.si spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Mitja Jeršič s.p., Ulica Mirkota Roglja 3, 4270 Jesenice, matična številka: 6888160000 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačne novice, ob nakupu knjige , ob prenosu e-odlomka iz knjige ali druge publikacije, ob sodelovanju v nagradnih igrah, ki jih Anja Baš prireja na svoji spletni ali facebook strani ali na predavanjih v živo, ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.anjabas.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z Anjo Baš.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko upravljavec zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-odlomka iz knjige, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov na naslov info@anjabas.si.

Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.anjabas.si, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Upravljave strani www.anjabas.si se trudi zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine lahko spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Anja Baš, Mitja Jeršič s.p. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.anjabas.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh www.anjabas.si, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.